Termine

Veranstaltungen im Juli–September 2024

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag

Juli

01.07.2024(1 Ver­an­stal­tung)

19:00: Übungsdienst Einsatzabteilung


01.07.2024

02.07.2024
03.07.2024
04.07.2024
05.07.2024
06.07.2024
07.07.2024
08.07.2024
09.07.2024
10.07.2024
11.07.2024
12.07.2024
13.07.2024
14.07.2024
15.07.2024(1 Ver­an­stal­tung)

19:00: Übungsdienst Einsatzabteilung


15.07.2024

16.07.2024
17.07.2024
18.07.2024
19.07.2024
20.07.2024
21.07.2024
22.07.2024
23.07.2024
24.07.2024
25.07.2024
26.07.2024
27.07.2024
28.07.2024
29.07.2024(1 Ver­an­stal­tung)

19:00: Übungsdienst Einsatzabteilung


29.07.2024

30.07.2024
31.07.2024

August

01.08.2024
02.08.2024
03.08.2024
04.08.2024
05.08.2024
06.08.2024
07.08.2024
08.08.2024
09.08.2024
10.08.2024
11.08.2024
12.08.2024(1 Ver­an­stal­tung)

19:00: Übungsdienst Einsatzabteilung


12.08.2024

13.08.2024
14.08.2024
15.08.2024
16.08.2024
17.08.2024
18.08.2024
19.08.2024
20.08.2024
21.08.2024
22.08.2024(1 Ver­an­stal­tung)

19:00: Übungsdienst Einsatzabteilung — Dekonzug


22.08.2024

23.08.2024
24.08.2024
25.08.2024
26.08.2024(1 Ver­an­stal­tung)

19:00: Übungsdienst Einsatzabteilung


26.08.2024

27.08.2024
28.08.2024
29.08.2024
30.08.2024(1 Ver­an­stal­tung)

ganztags: Teambuilding Einsatzabteilung

ganz­tags
30.08.2024

31.08.2024(1 Ver­an­stal­tung)

ganztags: Teambuilding Einsatzabteilung

ganz­tags
30.08.2024

September

01.09.2024(1 Ver­an­stal­tung)

ganztags: Teambuilding Einsatzabteilung

ganz­tags
30.08.2024

02.09.2024
03.09.2024
04.09.2024
05.09.2024
06.09.2024
07.09.2024
08.09.2024
09.09.2024(1 Ver­an­stal­tung)

19:00: Übungsdienst Einsatzabteilung


09.09.2024

10.09.2024
11.09.2024
12.09.2024
13.09.2024
14.09.2024
15.09.2024
16.09.2024
17.09.2024
18.09.2024
19.09.2024
20.09.2024
21.09.2024
22.09.2024
23.09.2024(1 Ver­an­stal­tung)

19:00: Übungsdienst Einsatzabteilung


23.09.2024

24.09.2024
25.09.2024
26.09.2024
27.09.2024
28.09.2024
29.09.2024
30.09.2024

Oktober

01.10.2024
02.10.2024
03.10.2024(1 Ver­an­stal­tung)

ganztags: Watzelhain

ganz­tags
03.10.2024

04.10.2024
05.10.2024
06.10.2024